Вікно Джохарі (The Johari window)

Здебільшого використовується в групах саморозвитку та корпоративних тренінгах як евристична методика. Виявивши свою приховану, сліпу і невідому зони, спробуйте змістити її у відкриту. Якщо ваш квадрат Джохарі втратить перегородки, ви отримаєте цілісну, самодостатню, психологічно здорову особистість.

Історія створення Вікна Джохарі

“Джохарі” — це поєднання імен двох психологів (Джо Люфт і Гарі Інгхем). Два американських психолога Джозефом Ліфтом (1916-2014) і Гаррінгтоном Інхамом (1914-1995) у 1955 року створили цю техніку (Luft, J.; Ingham, H. The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness)

Техніка дає змогу людям краще зрозуміти взаємозв'язок між своїми особистими якостями і тим, як їх сприймають оточуючі.


Відповідно до методики, у кожної людини є чотири зони: Відкрита, Сліпа, Прихована і Невідома. Якщо заповнити то ви отримаєте досить точний опис стану вашого життя на даний момент. І зможете на папері побачити, звідки варто починати шлях змін.

Як працювати з вікном Джохарі

Зробить для себе гугл таблицію та заповніть її чотрири зони:

Відкрита зона вікна Джохарі

Знаходяться якості, відомі самій людині і які визнають за нею оточуючі. Поліпшення взаємин між людьми безпосередньо пов'язане з рівнем взаєморозуміння між ними, досягнутого шляхом обміну інформацією. Що більша площа цієї зони, то більше інформації в обох сторін про якості людини, то продуктивнішою буде взаємодія.

Прихована зона вікна Джохарі

Знаходяться якості, відомі людині, але невідомі оточуючим. Збільшення цієї зони ускладнює взаємодію між людьми. Однак, дає перевагу, у вигляді приховування невигідної інформації від оточуючих, для представлення себе у вигідному світлі.

Сліпа зона вікна Джохарі

У сліпій зоні знаходяться якості людини, які відомі оточуючим, але невідомі самій людині.

Невідома зона вікна Джохарі

Знаходяться якості, невідомі ні самій людині, ні оточуючим.


У процесі свого життя людина, як правило, прагне розширити відкриту зону і звузити інші. Це дає їй змогу бути гнучкішою і вільнішою, оскільки різноманітні заняття вимагають різних якостей для успішної реалізації.

Шляхом опитувань оточуючих і самотестування можна заповнити вікно Джохарі. Далі можна усвідомлено зайнятися розширенням відкритої зони такими способами:

  • Зменшити прихована зону, публічно демонструючи відомі самому собі якості. Таким шляхом, проявитися для оточуючих з раніше невідомого для них боку.
  • Зменшити сліпу зону, ставлячи запитання про себе оточуючим людям і аналізуючи зворотний зв'язок.
  • Зменшити невідому зону, склавши список якостей, які хотілося б набути, намітивши шляхи їх набуття і реалізувавши намічене.
  • Зменшити невідому зону (від протилежного), довідавшись в оточуючих, які якості, на їхню думку, найменшою мірою відповідають вам (чого, на вашу думку, мені бракує?), і далі набути цих якостей.

Які методологій може доповнити вікно Джохарі


Що допрацювати в статті:

  • Приклад заповненної таблиці аналізу;