Глосарій (Glossary)

Глосарій (Glossary) визначає ключові терміни, що стосуються сфери бізнесу.

Глосарій (Glossary) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.23)

Опис Глосарію (Glossary) в BABOKv3 (10.23.2)

Глосарії (Glossaries) використовуються для забезпечення спільного розуміння термінів, які використовуються зацікавленими сторонами. Термін може мати різне значення для двох різних людей. Перелік термінів та усталених визначень забезпечує спільну мову, яку можна використовувати для спілкування та обміну ідеями.

Глосарій (Glossary) упорядкований і постійно доступний для всіх зацікавлених сторін.

Елементи Глосарію (Glossary) в BABOKv3 (10.23.3)

Глосарій (Glossary) - це перелік термінів у певній галузі з визначеннями цих термінів та їхніми загальновживаними синонімами. Організації чи галузі можуть використовувати термін не так, як його розуміють загалом.

Термін включається до глосарію, коли

 • термін є унікальним для домену,
 • термін має кілька визначень,
 • визначення, що мається на увазі, виходить за межі загального використання терміна, або
 • існує обґрунтована ймовірність непорозуміння.

Створення глосарію має відбуватися на ранніх стадіях проекту, щоб полегшити передачу знань і розуміння. Визначається контактна особа, відповідальна за ведення та розповсюдження глосарію протягом всієї ініціативи.

Організації, які ведуть глосарії, часто знаходять додаткові способи використання цієї інформації і можуть використовувати її в майбутніх ініціативах.

При розробці глосарію слід враховувати наступне:

 • визначення мають бути чіткими, лаконічними та короткими,
 • абревіатури мають бути пояснені, якщо вони використовуються у визначенні,
 • зацікавлені сторони повинні мати легкий та надійний доступ до глосаріїв, та
 • редагування глосарію має бути обмежене конкретними зацікавленими сторонами.

Міркування щодо використання Глосарію (Glossary) в BABOKv3 (10.23.4)

Сильні сторони Глосарію (Glossary)

 • Глосарій сприяє спільному розумінню сфери бізнесу та кращій комунікації між усіма зацікавленими сторонами.
 • Фіксація визначень як частини документації підприємства забезпечує єдине посилання і сприяє узгодженості.
 • Спрощує написання та ведення іншої інформації з бізнес-аналізу, зокрема вимог, бізнес-правил та стратегії змін, але не обмежуючись ними.

Обмеження Глосарію (Glossary)

 • Глосарій вимагає від власника своєчасного оновлення, інакше він стає застарілим і може бути проігнорований.
 • Різним зацікавленим сторонам може бути складно дійти згоди щодо єдиного визначення терміну.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал