Моделювання рішень (Decision modelling)

Моделювання рішень (Decision modelling) показує, як приймаються повторювані бізнес-рішення.

Моделювання рішень (Decision modelling) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.17)

Опис Моделювання рішень (Decision modelling) в BABOKv3 (10.17.2)

Моделі прийняття рішень показують, як дані та знання поєднуються для прийняття конкретного рішення. Моделі рішень можна використовувати як для простих, так і для складних рішень.

Прості моделі рішень використовують єдину таблицю рішень або дерево рішень, щоб показати, як набір бізнес-правил, що оперують спільним набором елементів даних, об'єднуються для створення рішення.

Складні моделі рішень розбивають рішення на окремі компоненти, щоб кожна частина рішення могла бути описана окремо, а модель могла показати, як ці частини поєднуються для прийняття загального рішення.

Інформація, яка повинна бути доступною для прийняття рішення і будь-яких підрішень, може бути декомпонована. Кожне підрішення описується в термінах бізнес-правил, необхідних для прийняття цієї частини рішення.

Комплексна модель прийняття рішень - це всеохоплююча модель, яка пов'язана з процесами, показниками ефективності та організаціями. Вона показує, звідки беруться бізнес-правила, і представляє рішення як аналітичний інсайт.

Бізнес-правила, задіяні в даному рішенні, можуть бути дефінітивними або поведінковими. Наприклад, рішення "Підтвердити замовлення" може перевіряти правильність розрахунку суми податку (дефінітивне правило) та відповідність адреси виставлення рахунку наданій кредитній картці (поведінкове правило).

Таблиці рішень і дерева рішень визначають, як приймається конкретне рішення. Графічна модель рішення може бути побудована на різних рівнях. Високорівнева модель може відображати бізнес-рішення лише так, як вони з'являються в бізнес-процесах, тоді як більш детальна модель може показувати існуючі або майбутні рішення досить детально, щоб діяти як структура для всіх відповідних бізнес-правил.

Елементи Моделювання рішень (Decision modelling) в BABOKv3 (10.17.3)

Типи моделей та нотації (Types of Models and Notations)

Існує кілька різних підходів до моделювання рішень. Таблиці рішень представляють всі правила, необхідні для прийняття атомарного рішення. Дерева рішень поширені в деяких галузях, але загалом використовуються набагато рідше, ніж таблиці рішень. Складні рішення вимагають об'єднання декількох простих рішень у мережу. Це показується за допомогою нотацій залежностей або вимог.

Всі ці підходи включають три ключові елементи:

 • рішення (decision),
 • інформація (information) та
 • знання (knowledge).

Таблиці рішень (Decision Tables)

Бізнес-рішення використовують певний набір вхідних значень для визначення конкретного результату за допомогою певного набору бізнес-правил для вибору одного з доступних результатів.

Таблиці рішень (Decision Tables) - це компактне табличне представлення набору цих правил. Кожен рядок (або стовпчик) - це правило, а кожен стовпчик (або рядок) - одна з умов цього правила. Коли всі умови певного правила оцінюються як істинні для набору вхідних даних, вибирається результат або дія, визначена для цього правила.

Таблиці рішень (Decision Tables) зазвичай містять один або кілька стовпців умов, які відповідають певним елементам даних, а також один або кілька стовпців дій або результатів. Кожен рядок може містити певну умову в кожному стовпчику умов.

Вони порівнюються зі значенням елемента даних, що розглядається. Якщо всі клітинки в правилі порожні або мають значення "істина", правило є істинним, і відбувається результат, зазначений у колонці дії або результату.

Рисунок 10.17.1: Таблиця прийняття рішень

Дерева рішень (Decision Trees)

Дерева рішень також використовуються для представлення набору бізнес-правил. Кожен шлях у вузлі листа дерева рішень - це одне правило. Кожен рівень в дереві представляє певний елемент даних; гілки, що йдуть нижче, представляють різні умови, які повинні бути істинними, щоб продовжити рух вниз по цій гілці.

Більш детальна інформація є в статті Аналіз дерева рішень (Decision Tree Analysis)

Дерева рішень можуть бути дуже ефективними для представлення певних типів наборів правил, особливо тих, що стосуються сегментації клієнтів.

Як і у випадку з таблицями рішень, дерево рішень вибирає одну з доступних дій або результатів (листовий вузол, показаний у крайньому правому або нижньому куті дерева) на основі конкретних значень, переданих йому елементами даних, які представляють вузли розгалуження.

У наступному дереві рішень правила в дереві поділяють умови (представлені попередніми вузлами в дереві).

Малюнок 10.17.2: Дерево рішень

Діаграми вимог до рішень (Decision Requirements Diagrams)

Діаграма вимог до рішення - це візуальне представлення інформації, знань і процесу прийняття рішень, що беруть участь у більш складному бізнес-рішенні.

Діаграми вимог до рішень містять наступні елементи:

 • Рішення (Decisions): показані у вигляді прямокутників. Кожне рішення приймає набір вхідних даних і вибирає з визначеного набору можливих результатів, застосовуючи бізнес-правила та іншу логіку прийняття рішень.
 • Вхідні дані (Input Data): показані у вигляді овалів, що представляють дані, які повинні бути передані як вхідні дані для прийняття рішення на діаграмі.
 • Моделі бізнес-знань (Business Knowledge Models): показані у вигляді прямокутника зі зрізаними кутами, що представляють набори бізнес-правил, таблиці рішень, дерева рішень або навіть прогнозні аналітичні моделі, які точно описують, як приймати рішення.
 • Джерела знань (Knowledge Sources): показані у вигляді документа, що представляє оригінальні вихідні документи або людей, з яких може бути або була отримана необхідна логіка прийняття рішень.

Ці вузли з'єднані в мережу, щоб показати декомпозицію складного процесу прийняття рішень на простіші будівельні блоки. Суцільні стрілки показують інформаційні вимоги до рішення. Ці інформаційні вимоги можуть пов'язувати вхідні дані з рішенням, показуючи, що це рішення вимагає наявності цих даних, або можуть пов'язувати два рішення разом.

Моделі бізнес-знань, які описують, як прийняти конкретне рішення, можуть бути пов'язані з цим рішенням пунктирними стрілками для відображення вимог до знань. Джерела знань можуть бути пов'язані з рішеннями за допомогою пунктирної закругленої стрілки, щоб показати, що джерело знань (наприклад, документ або особа) є авторитетним для прийняття рішення. Це називається вимогою авторитету.

Рисунок 10.17.3: Діаграма вимог до рішень

Міркування щодо використання Моделювання рішень (Decision modelling) в BABOKv3 (10.17.4)

Сильні сторони Моделювання рішень (Decision modelling)

 • Моделями рішень легко ділитися із зацікавленими сторонами, вони сприяють спільному розумінню та аналізу впливу.
 • Можна обмінюватися та комбінувати різні точки зору, особливо коли використовується діаграма.
 • Спрощує прийняття складних рішень, вилучаючи з процесу управління бізнес-правилами.
 • Допомагає керувати великою кількістю правил у таблицях рішень, групуючи правила за рішеннями. Це також допомагає при повторному використанні.
 • Ці моделі працюють для автоматизації на основі правил, інтелектуального аналізу даних і предиктивної аналітики, а також для прийняття рішень вручну або проектів бізнес-аналітики.

Обмеження Моделювання рішень (Decision modelling)

 • Додає другий стиль діаграми при моделюванні бізнес-процесів, які містять рішення. Це може додати непотрібної складності, якщо рішення просте і тісно пов'язане з процесом.
 • Може обмежити правила до тих, що вимагаються відомими рішеннями, і таким чином обмежити захоплення правил, не пов'язаних з відомими рішеннями.
 • Визначення моделей рішень може дозволити організації думати, що вона має стандартний спосіб прийняття рішень, хоча це не так. Може замкнути організацію в рамках поточного підходу до прийняття рішень.
 • Перетинає організаційні кордони, що може ускладнити отримання будь-якого необхідного схвалення.
 • Може не стосуватися безпосередньо поведінкових бізнес-правил.
 • Необхідно чітко визначити бізнес-термінологію і розробити спільні визначення, щоб уникнути проблем з якістю даних, які впливають на автоматизовані рішення.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.