Колективні ігри (Collaborative Games)

Колективні ігри (Collaborative Games) заохочують учасників до співпраці у формуванні спільного розуміння проблеми або рішення.

Колективні ігри (Collaborative Games) це одна з методик BABOK v3 (розділ 10.10)

Опис Колективні ігри (Collaborative Games) в BABOK v3 (10.10.2)

Колективні ігри (Collaborative Games) - це кілька структурованих технік, натхненних ігровими процесами і покликаних сприяти співпраці. Кожна гра включає правила, які допомагають учасникам зосередитися на конкретній меті.

Ігри використовуються для того, щоб допомогти учасникам поділитися своїми знаннями та досвідом з певної теми, виявити приховані припущення та дослідити ці знання у спосіб, який може не відбутися під час звичайної взаємодії.

Спільний досвід спільної гри заохочує людей з різними поглядами на тему працювати разом, щоб краще зрозуміти питання і розробити спільну модель проблеми або потенційних рішень. Багато спільних ігор можна використовувати для того, щоб зрозуміти перспективи різних груп зацікавлених сторін.

Колективні ігри (Collaborative Games) часто виграють від залучення нейтрального фасилітатора, який допомагає учасникам зрозуміти правила гри і стежить за дотриманням цих правил. Завдання фасилітатора - підтримувати хід гри та допомагати всім учасникам виконувати свої ролі.

Колективні ігри (Collaborative Games) зазвичай включають сильний візуальний або тактильний елемент. Такі вправи, як переміщення стікерів, малювання на дошках чи малювання малюнків, допомагають людям подолати заборони, розвивають творче мислення (creative thinking) та вміння мислити нестандартно (think laterally).

Елементи Колективні ігри (Collaborative Games) в BABOK v3 (10.10.3)

Мета гри (Game Purpose)

Кожна окрема спільна гра має визначену мету - зазвичай для кращого розуміння проблеми або для стимулювання творчих рішень - яка є специфічною для цього типу гри. Фасилітатор допомагає учасникам гри зрозуміти мету і працювати над успішною реалізацією цієї мети.

Процес (Process)

Кожен тип спільної гри має певний процес або набір правил, дотримання яких сприяє просуванню гри до мети. Кожен крок у грі часто обмежений часом.

Ігри зазвичай мають щонайменше три етапи:

 • Крок 1. Вступний етап, на якому учасники залучаються до гри, дізнаються правила гри та починають генерувати ідеї,
 • Крок 2. Етап дослідження, на якому учасники взаємодіють один з одним і шукають зв'язки між своїми ідеями, тестують ці ідеї та експериментують з новими ідеями
 • Крок 3. Завершальний етап, на якому ідеї оцінюються, і учасники визначають, які з них можуть бути найбільш корисними та продуктивними.

Результат (Outcome)

Наприкінці спільної гри фасилітатор та учасники опрацьовують результати і визначають будь-які рішення або дії, які необхідно прийняти в результаті того, чого учасники навчилися.

Приклади колективних ігр (Examples of Collaborative Games)

Існує багато видів колективних ігор, включаючи (але не обмежуючись ними) наступні:

Продуктовий ящик (ProductBox)

 • Опис: Учасники конструюють коробку для товару так, ніби він продається в роздрібному магазині.
 • Мета: Використовується для визначення особливостей продукту, які сприяють підвищенню інтересу до нього на ринку.

Карта спорідненості (Affinity Map)

 • Опис: Учасники записують ознаки на стікерах, прикріплюють їх на стіну, а потім пересувають ближче до інших ознак, які в чомусь схожі.
 • Мета: Використовується, щоб допомогти визначити пов'язані або схожі функції чи теми.

Акваріум з рибками (Fishbowl)

 • Опис: Учасники діляться на дві групи. Одна група учасників говорить на певну тему, а інша уважно слухає і документує свої спостереження.
 • Мета: Використовується для виявлення прихованих припущень або перспектив.

Міркування щодо використання Колективні ігри (Collaborative Games) в BABOK v3 (10.9.4)

Сильні сторони Колективні ігри (Collaborative Games)

 • Можуть виявити приховані припущення або розбіжності в думках.
 • Заохочує творче мислення, стимулюючи альтернативні розумові процеси.
 • Спонукає учасників, які зазвичай є тихими або стриманими, до більш активної участі в командній діяльності.
 • Деякі спільні ігри можуть бути корисними для виявлення бізнес-потреб, які не задовольняються.

Обмеження Колективні ігри (Collaborative Games)

 • Ігровий характер ігор може бути сприйнятий як безглуздий і викликати дискомфорт у учасників із замкнутим характером або культурними нормами.
 • Ігри можуть забирати багато часу і сприйматися як непродуктивні, особливо якщо цілі або результати нечіткі.
 • Участь у груповій роботі може призвести до хибного відчуття впевненості в отриманих висновках.