Вбудовуйте якість у процеси та результати (3.8 Build quality into processes and deliverables)

Зосередьтеся на якості, щоб отримати результати, які відповідають цілям проекту та узгоджуються з потребами, використанням і вимогами до прийняття, встановленими відповідними зацікавленими сторонами.

 • Якість проекту передбачає задоволення очікувань зацікавлених сторін і виконання вимог до проекту та продукту.
 • Якість фокусується на дотриманні критеріїв прийнятності результатів.
 • Якість проекту передбачає забезпечення належного та максимально ефективного виконання проектних процесів.

Вбудовуйте якість у процеси та результати (3.8 Build quality into processes and deliverables) один з 12 принципів в Стандарті з управління проектами PMBOK7

Якість (Quality) - це ступінь, до якого сукупність притаманних продукту, послузі або результату характеристик відповідає встановленим вимогам. Якість включає в себе здатність задовольняти заявлені або неявні потреби замовника.

Продукт, послуга або результат проекту (далі - результати) оцінюються з точки зору якості як відповідності критеріям приймання, так і придатності до використання.

Якість (Quality) може мати кілька різних вимірів, включаючи, але не обмежуючись ними:

 • Результативність (Performance). Чи функціонує результат так, як планувала команда проєкту та інші зацікавлені сторони?
 • Відповідність (Conformity). Чи придатний результат для використання і чи відповідає він специфікаціям?
 • Надійність (Reliability). Чи результат дає узгоджені показники кожного разу, коли він виконується або створюється?
 • Стійкість (Resilience). Чи здатен результат впоратися з непередбачуваними збоями та швидко відновитися?
 • Задоволеність (Satisfaction). Чи викликає результат позитивний відгук у кінцевих користувачів? Це включає в себе зручність використання та користувацький досвід?
 • Уніфікованість (Уніфікованість). Чи є результат однаковим з іншими результатами, створеними в такий самий спосіб?
 • Ефективність (Efficiency). Чи забезпечує результат найбільший вихід з найменшою кількістю вкладених ресурсів та зусиль?
 • Сталість (Sustainability). Чи має результат позитивний вплив на економічні, соціальні та екологічні параметри?

Проектні команди вимірюють якість за допомогою метрик і критеріїв прийнятності на основі вимог.

Вимога (requirement) - це умова або здатність, яка повинна бути присутня в продукті, послузі або результаті, щоб задовольнити потребу. Вимоги, явні чи неявні, можуть надходити від зацікавлених сторін, контракту, організаційної політики, стандартів, регуляторних органів або їх комбінації.

Якість (Quality) тісно пов'язана з критеріями прийняття продукту, описаними в технічному завданні або інших документах на розробку. Ці критерії слід оновлювати в міру проведення експериментів і визначення пріоритетів, а також підтверджувати в процесі приймання.

Якість (Quality) також має відношення до проектних підходів і заходів, які використовуються для отримання результатів проекту. У той час як проектні команди оцінюють якість результатів шляхом інспектування і тестування, діяльність і процеси проекту оцінюються за допомогою оглядів і аудитів.

В обох випадках діяльність з забезпечення якості може бути спрямована на виявлення та запобігання помилкам і дефектам.

Мета діяльності з якості полягає в тому, щоб допомогти гарантувати, що те, що надається, відповідає цілям замовника та інших відповідних зацікавлених сторін у найкоротший термін і найпростішим шляхом. Мета полягає в тому, щоб звести до мінімуму втрату ресурсів і максимізувати ймовірність досягнення бажаного результату.

Це призводить до того, що

 • Швидке переміщення результатів до місця доставки, а також
 • Попередження дефектів у результатах або їх раннє виявлення, щоб уникнути або зменшити потребу в переробці та відбракуванні.

Мета діяльності з якості однакова, незалежно від того, чи маємо ми справу з попереднім, чітко визначеним набором вимог, чи з набором вимог, які поступово розробляються і поступово виконуються.

Процеси та практики управління якістю допомагають створювати результати, які відповідають цілям проекту та узгоджуються з очікуваннями, використанням і критеріями прийнятності, висловленими організацією та відповідними зацікавленими сторонами.

Пильна увага до якості в процесах і результатах проекту створює позитивні результати, зокрема:

 • Результати проекту, які відповідають поставленій меті, як визначено критеріями прийнятності,
 • Результати проекту, які відповідають очікуванням зацікавлених сторін та бізнес-цілям,
 • Результати проекту з мінімальними дефектами або без них,
 • Своєчасна або прискорена доставка,
 • Посилений контроль витрат,
 • Підвищення якості надання послуг,
 • Зменшення кількості переробок та браку,
 • Зменшення кількості скарг від клієнтів,
 • Належна інтеграція в ланцюжок поставок,
 • Підвищення продуктивності,
 • Підвищення морального духу та задоволеності проектної команди,
 • Надійне надання послуг,
 • Покращення процесу прийняття рішень та
 • Постійне вдосконалення процесів.

Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.