Цикл зрелости технологий (Gartner Hype Cycles)

Методология помогает анализировать и прогнозировать развитие технологических инноваций. Разработана аналитической и консалтинговой компанией Gartner. На основе методологии компания ежегодно выпускает аналитический отчёт. Описаны этапы развивающихся сегодня технологических инновации и инженерных разработок.

Этапы цикла

График показывает зависимость ожиданий от технологии. Какие этапы зрелости проходит технология во времени. Технология проходит пять этапов развития:

  1. «Технологический триггер». На рынке появляется новая многообещающая технология. Разработаны первые концепты. СМИ много публикуют результаты работы технологии.  О технологии узнает заинтересованные стороны. Продукта к этому моменту еще нет: либо решение не годится для использования, либо коммерческая ценность не доказана.
  2. «Пик чрезмерных ожиданий». СМИ освещают первые результаты успехов и провалов решений на базе технологии. Некоторые компании используют технологию в пилотных проектах, но большинство ещё нет.
  3. «Избавление от иллюзий». С ростом числа неудачных попыток и экспериментов интерес снижается. Производители терпят провал или отказываются от разработок. Инвестиции продолжаются, только если производителям удаётся удовлетворить первых пользователей.
  4. «Преодоление недостатков». Появляется больше идей, как технология может быть полезна бизнесу, их признают. Производители выпускают второе и третье поколение продукта. Больше компаний начинают разработки, хотя самые консервативные ещё осторожничают.
  5. «Плато продуктивности». Начинается массовое принятие технологии. Критерии оценки успеха производителя становятся более понятны. Массовая применимость и актуальность технологии начинают давать свои плоды.

Полный цикл проходят не все технологии: многим не суждено достичь пика ожиданий или преодолеть недостатки, и они не выходят в массовое использование.


Прогнозы Gartner по годам (Новые технологии)

2022

Gartner опублікували черговий звіт Hype Cycle for Emerging Technologies.

Очікується, що ці технології суттєво вплинуть на бізнес і суспільство протягом наступних 2-10 років, і дозволять ІТ-директорам і ІТ-лідерам здійснити цифрову трансформацію бізнесу. 2022 Gartner Hype Cycle визначає 25 нових технологій які розбиті на 3 теми:

***

Тема 1: Розвиток/розширення ефекту занурення

Надають людям більше контролю над своїми особистими даними. Пропонують нові способи охоплення клієнтів, щоб зміцнити або відкрити нові джерела доходу.

Цифровий двійник клієнта (Digital twin of the customer - DToC) — динамічне віртуальне представлення клієнта, можна використовувати для модифікації та покращення взаємодії з клієнтами (CX).

Децентралізована ідентифікація (DCI) дозволяє об’єкту (як правило, людині) контролювати свою власну цифрову ідентифікацію.

Цифрові люди (Digital humans).

Метавсесвіт (Metaverse) — це спільний віртуальний 3D-простір.

Non-fungible token (NFT) — унікальний програмований цифровий елемент на блокчейні.

Superapp — додаток, створений як платформа для доставки модульних мікропрограм.

Web3 — набір технологій для розробки децентралізованих веб-додатків, які дозволяють користувачам контролювати власну ідентифікацію та дані.

***

Тема 2: Прискорення автоматизації на базі AI

Роль людей більше зосереджена на тому, щоб бути споживачами, оцінювачами та наглядачами.

Автономні системи є прикладами прискореної автоматизації ШІ.

Causal artificial intelligence (AI) визначає та використовує причинно-наслідкові зв’язки, щоб вийти за рамки прогнозних моделей.

Foundation models — моделі на основі трансформаторної архітектури.

Generative design AI or AI-augmented design —  автоматичне створення та розробка процесу роботи, інтерфейсу користувача та контенту.

Інструменти Machine learning code generation включають хмарні моделі ML, які підключаються до інтегрованих середовищ розробки (IDEs).

***

Тема 3: Оптимізована доставка технологій

Ці технології зосереджені на ключових складових побудови цифрового бізнесу. Забезпечують зворотній зв’язок і розуміння, які оптимізують і прискорюють надання продуктів, і підвищують стійкість бізнес-операцій.

Cloud data ecosystems є таким прикладом. Вони забезпечують узгоджене середовище керування даними, від наукового дослідження даних до сховищ виробничих даних. Забезпечують спрощену доставку та комплексні функції, які легко розгортати, оптимізувати та підтримувати.

Augmented FinOps автоматизує традиційні концепції DevOps.

Cloud sustainability — використання хмарних сервісів для досягнення переваг у стійкості в економічних, екологічних і соціальних системах.

Computational storage (CS) розвантажує обробку.

Cybersecurity mesh architecture (CSMA) є новим підходом до створення архітектури розподілених елементів керування безпекою.

Data observability — здатність розуміти стан ландшафту даних організації.

Dynamic risk governance (DRG) — підхід до визначення ролей і відповідальності за управління ризиками.

Industry cloud platforms використовують базові хмарні сервіси SaaS, платформу як послугу (PaaS) та інфраструктуру як послугу (IaaS).

Minimum viable architecture (MVA) — стандартизована структура, яка використовується командами продуктів.

Observability-driven development (ODD) — практика розробки , яка забезпечує детальну видимість і контекст у спостереженні.

OpenTelemetry — набір специфікацій, інструментів, інтерфейсів, які описують і підтримують реалізацію інструментів із відкритим вихідним кодом і системи спостереження для програмного забезпечення.

Platform engineering — створення та експлуатації внутрішніх платформ самообслуговування розробників (IDP).

***

Посилання на новину про вихід звіту:
https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2022-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies

Зверніть увагу що у звіті є посілання на скачування:
2021-2023 Emerging Technology Roadmap for Large Enterprises - дуже цікава одностранична інфографіка для EA.


2021 for AI

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Как использовать кривую

Технологический стартап.

Можно использовать модель как руководство, что будет происходить с бизнесом на каждом этапе развития технологий. Вы решили построить бизнес на технологии, которая только появилась. Нужны квалифицированные инженеры и большие инвестиции.

  1. Триггер: Непонятно применение технологии и есть ли в ней коммерческий смысл. Самые большие риски, можно не найти ниши применения или стать среди первых, кто предложит использование технологии рынку.
  2. Ожидания: Известность технологии создает для вас преимущество в донесении информации до своей аудитории. Если у вас будут первые успехи, вы сможете получить результат в данный момент.
  3. Спад: Важно до этого момента четко сформулировать чью потребности удовлетворяет технология и занять нишу. Время ранних последователей прошло, сейчас вам нужно найти применении и развивать там продукт.
  4. Преодоление: Если вы прошли предыдущие этапы самое время начать расширение сферы применения продукта, чтобы в вашей воронке было больше компаний и методов применения технологии. Копируйте модели тех, кто только начал, вам это сделать легче с текущей клиентской базой.
  5. Продуктивность: Вы переходите к классической корпоративной структуре, борьбе за долю в рынке и институционализацию ваших процессов. Улучшайте продукт. После захвата рынка начинайте думать о ROI.

Корпорация.

Не может (точнее может но никто не будет рисковать) использовать технологию на ранних этапах, но может строить стратегии применения или использовать в качестве изолированных экспериментов в своем R&D.

(Дописать по циклам кривой с пересечением по методологии Адизеса.)


Источники перевода: