Перенесення контекстів (Transfer of Contexts)

Перенесення контекстів передбачає застосування навичок, знань та/або ставлення, отриманих в одній ситуації, в іншій ситуації. Кожен може отримати користь від навчання у спосіб, який підтримує інтеграцію нових знань і навичок в існуючу базу знань. Перенесення контекстів дозволяє всебічно застосовувати нові навички та інформацію для виконання майбутніх завдань та прийняття рішень.

4 Типи перенесення контекстів (4 Types of Contexts Transfer)

Існує багато типів перенесення, але наступні чотири є важливими для викладання та навчання. Перший тип - це позитивне та негативне перенесення. Якщо зв'язки, які наш мозок встановлює між новими та існуючими уявленнями, є точними, пошук призводить до позитивного перенесення, що може допомогти нам інтегрувати нові знання. Якщо, з іншого боку, зв'язки невірні, результатом є негативне перенесення, яке створює плутанину і помилки.

Позитивне перенесення контекстів (Positive Transfer):

Перенесення, яке відбувається, коли попереднє навчання допомагає навчанню.

Приклад: Навчання водінню автоматичного WV буде корисним для навчання водінню автоматичного BMW. Ці два німецькі автомобілі мають багато спільних рис.

Негативний перенос контекстів (Negative Transfer):

Перенесення, яке відбувається, коли попереднє навчання перешкоджає подальшому навчанню.

Приклад: Водіння правосторонніх транспортних засобів перешкоджає навчанню адаптації до лівосторонніх транспортних засобів.


Другий тип перенесення - це близьке та далеке перенесення, яке відноситься до типу завдання. Близьке перенесення відбувається між завданнями, які виглядають дуже схожими і дотримуються тих самих правил реагування, в той час як завдання далекого перенесення - це завдання, де застосовуються ті самі правила, але правила переносяться в інші умови. Далеке перенесення вимагає від нас більше мислення, ніж близьке перенесення.

Близькe перенесення (Near Transfer):

Передача знань між схожими контекстами.

Приклад: Якщо початкове навчальне завдання передбачало додавання двозначних чисел, то близьке перенесення може передбачати додавання тризначних чисел.

Далеке перенесення (Far Transfer):

Перенесення знань між несхожими контекстами.

Приклад: Якщо початкове навчальне завдання передбачало розв'язування числових задач, то подальше перенесення може включати розв'язування словесних задач.


Шляхи покращення перенесення контексту в навчальному процесі (Ways to Improve Transfer of Context)

Говоріть чітко про перенесення при навчанні

Залучаючи учнів до діяльності, що сприяє застосуванню знань у нових контекстах, чітко формулюйте навчальні цілі та очікування. Це дозволить учням зрозуміти, чому вони роблять те, що роблять, а також що саме вони повинні робити. Вони з більшою ймовірністю будуть охоче брати участь у навчанні, якщо ви поясните їм переваги переведення для подальшого навчання і навіть кар'єрних прагнень.

Зосередьтеся на ключових поняттях

Студенти будуть більш ефективно застосовувати знання, коли вони зрозуміють найважливіші принципи, що лежать в основі змісту і навичок, які їм необхідно використовувати. Перед тим, як пропонувати учням застосовувати навчальний матеріал у нових контекстах, розробіть вправи, які допоможуть їм глибше зрозуміти взаємозв'язки, спільні функції або подібні організаційні принципи.

Надавати студентам практику

Учні розвивають здатність переносити навчання через практику. Одним із способів забезпечення такої практики є представлення двох різних випадків, проблем, літератури тощо, і прохання до студентів знайти єдиний підхід для аналізу або вирішення кожного з них. Крім того, можна попросити учнів створити інший випадок або проблему, яка вимагає тих самих навичок і знань, що й завдання, яке вони виконували раніше.

Зробіть його соціальним та спільним

Застосування знань може бути особливо ефективним, коли воно відбувається в соціальному контексті співпраці, що дозволяє одноліткам розробляти пояснення, надавати один одному зворотній зв'язок і розділяти відповідальність за навчання.

Залучайте учнів до процесу

Учні будуть більш зацікавлені в передачі того, що вони вивчили, якщо їх заохочуватимуть до усвідомленого і чіткого пошуку шляхів встановлення зв'язків, класифікації, сортування тощо. Аналогічно, вони будуть вкладати більше зусиль, якщо їх заохочуватимуть до самоконтролю свого прогресу і успіху в застосуванні інформації новими способами. Самоаналіз і самооцінка є чудовими інструментами для досягнення цієї мети.