Тест на визначення політичних координат

Знайти тест ви можете за посиланням:

  • https://www.idrlabs.com/ua/political-coordinates/test.php
  • https://www.politicalcompass.org/ - тут оригінал цього тесту.

Мої політичні координати:

Пояснення квадрантів

Лівий лібералізм (Соціальний лібералізм) - Синій:

Люди в цьому квадранті прагнуть захищати свободу особистості, одночасно оподатковуючи ринок для надання соціальної допомоги тим, хто її потребує. Як правило, вони вважають себе шукачами балансу між особистою свободою та соціальною справедливістю, а також підтримують ідеї культурного різноманіття, світського уряду та міжнародного співробітництва.

І хоча вони, зазвичай, скептично ставляться до участі держави в соціальних справах, тим не менш вони вбачають легітимну роль держави в боротьбі з дискримінацією та забезпеченні рівноправ'я.

Правий комунітаризм (Консерватизм) - Червоний:

Люди в цьому квадранті прагнуть зберегти традиційний соціальний та економічний устрій і підтримувати суверенітет держави. Як правило, вони вважають себе захисниками ідей своїх предків, виступаючи за жорсткі імміграційні закони, традиційні цінності та сильну армію.

Хоча вони і визнають роль держави у питаннях національної безпеки та культури, проте більш скептично ставляться до участі держави в економіці.

Лівий комунітаризм (Соціальна демократія) - Зелений:

Люди в цьому квадранті прагнуть до колективного вирішення як соціальних, так і економічних проблем. Вони схильні підтримувати таку форму правління, що обмежує крайнощі капіталізму та зменшує нерівність за допомогою змішаної економіки та держави загального добробуту.

Вони підтримують колективні рішення, економічний перерозподіл та спільні цінності в суспільстві шляхом залучення учасницької демократії та держави.

Правий лібералізм (Лібертаріанізм) - Жовтий:

Люди в цьому квадранті підтримують свободу як основне політичне благо у всіх відносинах. Вони переконані прибічники як особистої, так і економічної свободи, і дуже скептично ставляться до колективних планів та цілей, натомість надаючи велике значення принципові добровільного об'єднання та здатності людини робити власні висновки.

Як правило, вони надають менше значення ролі держави, ніж люди з інших трьох квадрантів, і вірять у спонтанність соціального устрою ринку.

Теорія та підхід

Горизонтальна вісь: Лівий-Правий

У нашому тесті вісь Лівий-Правий використовується для визначення економічних поглядів респондента, де Лівий означає підтримку державного втручання та регулювання економіки, а Правий – підтримку економічної свободи та принципу невтручання. Це означає, що Ліві прагнуть підтримувати зусилля держави щодо обмеження того, що вони вважають несправедливими або аморальними аспектами вільного ринку, тоді як Праві схиляються до думки, що угоди між приватними сторонами повинні в принципі бути вільними від державного втручання.

Проте шкала, що відображає позицію респондента з економічних питань, недостатня для пояснення значних відмінностей, що спостерігаються між цими двома групами. Отже, ми вводимо ще одну вісь.

Вертикальна вісь: Комунітарний-Ліберальний

Всі ліберали виходять з точки зору, що відстоювання свободи особистості є більш важливим, ніж задоволення потреб суспільства. Ліві ліберали схильні вважати, що особа не може скористатися своїми формальними свободами, не маючи певного рівня освіти та матеріального добробуту. На їхню думку, це робить необхідним перерозподіл ресурсів між багатими та бідними. Натомість, Праві ліберали схильні вважати, що оподаткування особи проти її волі з метою надання соціальних благ іншим є примусом, а відтак порушенням свободи особистості. Вони можуть підтримувати благодійність та допомогу бідним, але воліють, щоб це відбувалося на добровільних засадах.

Всі комунітаристи виходять з того, що благополуччя громади повинне передувати ідіосинкратичним бажанням окремих особистостей. Праві комунітаристи, як правило, дотримуються так званого патерналістського погляду на політику. Вони підтримують ієрархічне суспільство та суворе ставлення до загроз: злочинцям місце у в'язниці, а іноземні держави мають стримуватися міцною обороною. Зі свого боку, хоча ідеологи серед Лівих, як правило, сповідують ліберальні цінності, дослідження вказує на значний сегмент виборців, які мають лівацький погляд на економіку та одночасно підтримують більш традиційні цінності своєї громади і мають скептичний погляд на імміграцію (Мюдде 2013).

Недоліки та обмеження

Наш тест призначений для висвітлення основних політичних поглядів, що існують в сучасних західних демократіях. Це означає, що він не зможе виявити крайні або нішеві погляди, як-от анархо-синдикалізм, анархо-капіталізм, православний соціалізм та фашизм. Існують тести на політичні координати, що намагаються охопити весь існуючий спектр думок в межах простих квадрантів, на зразок нашої схеми, однак їхні практичні наслідки (як-от розташування центристських демократичних лідерів поряд з Гітлером та Кім Чен Ином), здається, більше заплутують, ніж інформують.

Інша проблема полягає в тому, що, хоча обидві осі є однаково важливими в теорії, реалії парламентської політики свідчать про те, що на практиці альянси між Лівими та Правими створюються рідко. І хоча Ліберали та Комунітаристи, в принципі, могли б створити союз проти своїх колег, в реальній політиці це майже не спостерігається. Тому, не дивлячись на те, що вісь Лівий-Правий часто вважається застарілою, вона все ж залишається єдиною найважливішою шкалою в американській та європейській політиці.

Використана література

Мюдде, К.: "Три десятиліття популістських праворадикальних партій у Західній Європі: що далі?" Європейський журнал політичних досліджень, Том 52, Випуск 1, січень 2013