Рентабельність інвестицій (Return on Investment - ROI)

Рентабельність інвестицій (Return on Investment - ROI) - це показник, який використовується для оцінки ефективності або прибутковості інвестицій або для порівняння ефективності різних інвестицій. Рентабельність інвестицій намагається безпосередньо виміряти величину прибутку від конкретної інвестиції по відношенню до її вартості.

Щоб розрахувати ROI, вигоду (або прибуток) від інвестиції ділять на вартість інвестиції. Результат виражається у відсотках або коефіцієнті.

Як розрахувати рентабельність інвестицій (ROI)

Формула рентабельності інвестицій (ROI) виглядає наступним чином:

"Поточна вартість інвестицій (Current Value of Investment)" означає надходження, отримані від продажу інвестиції, що вас цікавить. Оскільки рентабельність інвестицій вимірюється у відсотках, її можна легко порівняти з доходами від інших інвестицій, що дозволяє порівнювати різні типи інвестицій між собою.

Чому рентабельність інвестицій є корисним показником?

Рентабельність інвестицій є популярним показником завдяки своїй універсальності та простоті. По суті, ROI можна використовувати як елементарний показник прибутковості інвестицій. Це може бути рентабельність інвестицій в акції, рентабельність, яку компанія очікує отримати від розширення заводу, або рентабельність, отримана в результаті операції з нерухомістю.

Сам розрахунок не є надто складним, і його відносно легко інтерпретувати для широкого спектру застосувань. Якщо рентабельність інвестицій є чистою позитивною, то, ймовірно, вони варті того, щоб їх здійснити. Але якщо є інші можливості з вищою рентабельністю, ці сигнали можуть допомогти інвесторам виключити або вибрати найкращі варіанти. Так само інвесторам слід уникати від'ємних значень рентабельності інвестицій, які означають чисті збитки.

Наприклад, припустимо, що Джо інвестував $1,000 в компанію Slice Pizza Corp. у 2017 році, а рік потому продав акції за $1,200. Щоб розрахувати рентабельність цієї інвестиції, розділіть чистий прибуток ($1,200 - $1,000 = $200) на вартість інвестиції ($1,000), щоб отримати ROI $200/$1,000, або 20%.

Маючи цю інформацію, можна порівняти інвестиції в Slice Pizza з будь-якими іншими проектами. Припустимо, що Джо також інвестував $2,000 у Big-Sale Stores Inc. у 2014 році і продав акції на загальну суму $2,800 у 2017 році. Рентабельність інвестицій Джо у Big-Sale склала б $800/$2,000, або 40%.

Які існують обмеження рентабельності інвестицій?

Приклади, подібні до наведеного вище прикладу Джо, демонструють певні обмеження використання показника рентабельності інвестицій, особливо при порівнянні інвестицій. Хоча рентабельність другої інвестиції Джо вдвічі перевищувала рентабельність першої інвестиції, час між купівлею та продажем становив один рік для першої інвестиції та три роки для другої.

Джо міг відповідно скоригувати рентабельність багаторічної інвестиції. Оскільки загальна рентабельність інвестицій становила 40%, щоб отримати середньорічну рентабельність інвестицій, Джо міг поділити 40% на 3, щоб отримати 13,33% річних. Після такого коригування виявляється, що хоча друга інвестиція Джо принесла більше прибутку, перша інвестиція насправді була більш ефективним вибором.

Індекс рентабельності інвестицій можна використовувати разом з нормою прибутку (rate of return - RoR), яка враховує часові рамки проекту. Можна також використовувати чисту теперішню вартість (net present value - NPV), яка враховує різницю у вартості грошей у часі через інфляцію. Застосування NPV при розрахунку RoR часто називають реальною нормою прибутку.

Які більш широкі сфери застосування ROI?

Останнім часом деякі інвестори та підприємства зацікавилися розробкою нових форм рентабельності інвестицій, які отримали назву "соціальна рентабельність інвестицій" (social return on investment - SROI).

SROI була вперше розроблена наприкінці 1990-х років і враховує ширший вплив проектів, використовуючи позафінансову цінність (тобто соціальні та екологічні показники, які наразі не відображаються у звичайних фінансових звітах).

SROI допомагає зрозуміти ціннісну пропозицію певних екологічних, соціальних та управлінських (environmental, social, and governance - ESG) критеріїв, що використовуються в практиці соціально відповідального інвестування (socially responsible investing - SRI).

Наприклад, компанія може вирішити переробляти воду на своїх заводах і замінити всі лампи освітлення на світлодіодні. Ці заходи потребують негайних витрат, що може негативно вплинути на традиційний показник рентабельності інвестицій, однак чиста вигода для суспільства та довкілля може призвести до позитивного показника SROI.

Існує ще кілька нових варіацій рентабельності інвестицій, які були розроблені для конкретних цілей. Показник рентабельності інвестицій на основі статистики соціальних мереж визначає ефективність кампаній у соціальних мережах - наприклад, скільки кліків або лайків генерується на одиницю зусиль. Аналогічно, маркетингова статистика ROI намагається визначити віддачу від рекламних або маркетингових кампаній.

Що таке ROI простими словами?

По суті, рентабельність інвестицій (return on investment - ROI) показує, скільки грошей ви заробили (або втратили) на інвестиції або проекті після врахування його вартості.

Як розрахувати рентабельність інвестицій (ROI)?

Рентабельність інвестицій (ROI) розраховується шляхом ділення прибутку, отриманого від інвестиції, на вартість цієї інвестиції. Наприклад, інвестиція з прибутком $100 і вартістю $100 матиме рентабельність інвестицій 1, або 100%, якщо виражати її у відсотках.

Хоча рентабельність інвестицій - це швидкий і простий спосіб оцінити успішність інвестицій, він має деякі серйозні обмеження. Наприклад, рентабельність інвестицій не відображає вартість грошей у часі, і може бути важко змістовно порівнювати рентабельність інвестицій, оскільки деякі інвестиції потребують більше часу для отримання прибутку, ніж інші.

З цієї причини професійні інвестори, як правило, використовують інші показники, такі як чиста теперішня вартість (NPV) або внутрішня норма рентабельності (IRR).

Що таке хороша рентабельність інвестицій?

Те, що вважається "хорошою" рентабельністю інвестицій, залежить від таких факторів, як толерантність інвестора до ризику та час, необхідний для того, щоб інвестиції принесли прибуток. За інших рівних умов інвестори, які не схильні до ризику, швидше за все, погодяться на нижчу рентабельність інвестицій в обмін на менший ризик. Аналогічно, інвестиції, які окупаються довше, як правило, вимагають вищого рівня рентабельності інвестицій, щоб бути привабливими для інвесторів.

Які галузі мають найвищу рентабельність інвестицій?

Історично середня рентабельність інвестицій для S&P 500 становила близько 10% на рік. Однак у межах цього показника можуть бути значні коливання залежно від галузі. Наприклад, у 2020 році багато технологічних компаній отримали річні прибутки, що значно перевищували цей поріг у 10%.

Тим часом компанії в інших галузях, таких як енергетичні компанії та комунальні підприємства, мали значно нижчі показники рентабельності інвестицій, а в деяких випадках зазнавали збитків у річному обчисленні. З часом середній показник рентабельності інвестицій у галузі може змінюватись під впливом таких факторів, як посилення конкуренції, технологічні зміни та зміни у вподобаннях споживачів.

Підсумок

Прибутковість інвестицій - це показник, який інвестори часто використовують для оцінки прибутковості інвестицій або для порівняння прибутковості різних інвестицій. Він виражається у відсотках. Рентабельність інвестицій обмежена тим, що не враховує часові рамки, альтернативні витрати або вплив інфляції на прибутковість інвестицій, які є важливими факторами, що необхідно враховувати.


Якщо стаття була для вас корисна підпишіться на розсилку або на мій телеграм канал.