Коучинг, Менторство, Тренінг, Консалтинг. В чому різниця?

Теж плутаєтесь у ціх термінах?  "коуч", "ментор", "бізнес-тренер"- іноді ці поняття використовують як тотожні. Або вважають, що всі перелічені фахівці займаються психологічним консультуванням.

Вам пораду чі консультацію?
- А в чому різниця?
Порада безкоштовна, а консультація платна.
- Тоді пораду!
Моя вам порада - візьміть консультацію!

Спробуємо визначитися з дефініціями:

Коучинг (англ. Coaching) - організований процес роботи з клієнтом, під час якої розв'язується якесь конкретне завдання клієнта (професійне, життєве, спортивне тощо). Під час коучингу не передаються знання. Завдання розвитку та освіти клієнта тут не ставляться (це до інших дефініцій). Процес сфокусований на досягненні конкретної мети. При цьому коуч у процесі такої роботи не має права радити клієнту і висловлювати власну думку з питання.

Завдання коуча вибудувати бесіду таким чином, щоб клієнт сам сформулював актуальні для нього цілі і вибрав шлях руху до цих цілей. Йому (коучу) необхідно бути в так званій "коуч-позиції", яка має на увазі повну безоцінність і неупередженість у судженнях. Коуч не має права ні висловлювати, ні показувати згоду або незгоду з думкою клієнта. І слова "правильно", "неправильно", "я вважаю", "вам слід", "це очевидно" - табу для коуча.

Коучу необов'язково розбиратися в специфіці завдань клієнта. Також не має значення, чи є у коуча практичний досвід вирішення тих завдань, які ставить перед собою клієнт. Для коуча набагато важливіше мати підтверджений досвід практичної роботи з клієнтами. І в цьому ключова різниця між ним і ментором.

Коуч - це людина, яка допомагає окремим особам або командам досягати цілей.


Менторинг - один із методів передачі знань від більш досвідченої людини ("ментора") до менш досвідченої ("протеже"). Також є зрозумілий синонім - "наставництво". Менторинг можна застосувати не тільки до трудової діяльності, а й до будь-якої життєвої сфери. При цьому ментору не обов'язково володіти спеціальними знаннями в галузі навчання інших людей. Має значення лише його висока компетентність та експертність в очах того, кого навчають. І в цьому його відмінність від бізнес-тренера.

Ментор - це людина, яка передає свої знання, досвід або навички іншій особі.


Бізнес-тренінг - процес, вибудуваний у певній логічній послідовності, під час якого з учасниками відбуваються реальні та передбачувані зміни в професійній поведінці. У цьому разі акцент робиться саме на ділову сферу. А не на саморозвиток як такий.

Бізнес-тренер - це фахівець, який має досвід роботи в певній галузі (стратегія, іт, переговори, продажі, юриспруденція, маркетинг, тощо) і є експертом у тому, як навчати, що сприяє передачі знань і розвитку навичок.


Консультант - особа з глибоким досвідом у певній галузі, яка надає послуги у сфері своєї спеціалізації

Радник - людина зі значними знаннями та значним досвідом, яка надає «загальні» поради.